bagkur_borc

Yeni getirilen kanunla birlikte Bağ-Kur’a borcu olanlar, bu borçlarını sildirme şansı yakaladı. Sadece 12 aydan fazla borcu bulunanların yararlanabileceği bu kampanyanın son geçerlilik tarihi olarak 31 Temmuz olduğunu hatırlatalım ve olası bir tarih uzatımının gündemde olmadığını da belirtelim. Aşağıda Ekrem Öncü’nün bu borçlar hakkında detaylı açıklamaları soru ve cevap şeklinde bulunuyor. Eğer sizin de Bağ-Kur’a bir seneden daha fazladır borcunuz bulunuyorsa bunları son 2 iş günü içerisinde sildirebilirsiniz.

Soru: Düzenlemeden kimler yararlanabilecek?
30.04.2015 tarihi itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;
-Tarım Bağ-Kurlular, Esnaf Bağ- Kurlular ve şirket ortaklığı nedeniyle sigortalı sayılanlar (Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara sigortalı sayılanlar),
-Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
-5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,
-Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler yararlanamaz) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar borçlarını sildirebileceklerdir.

Soru: Sigortalılığın durdurulması nasıl olacak?
30.04.2015 itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin borcu bulunanların, bu süreye ilişkin prim borçlarını, 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri, yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanuna göre taksitlendirmemeleri halinde, 01.05.2015-31.07.2015 tarihleri arasında sigortalılıklarının durdurulması mümkündür.
Sigortalılıkları durdurulanların yeniden sigortalılıkları ise 01.05.2015 itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
Örneğin, 30.04.2015 itibarıyla 24 ay boyunca prim ödemeyen bir Bağ- Kurlunun sigortalılığı durdurulacak ve 01.05.2015 itibarıyla tekrar başlayacaktır.

Soru: Kanundan yararlanmak için başvuru yapmak zorunlu mu?

30.04.2015 itibarıyla 12 aydan fazla borcu olanlar 31.07.2015 tarihine kadar başvurmazlar ise borçlarını ödememiş olmaları kaydıyla sigortalılıkları kendiliğinden dondurulacaktır. 01.05.2015 itibarıyla ise tekrar başlayacaktır. Yani başvuru yapılması şartı bulunmamaktadır.
Ancak dilenmesi halinde 01.05.2015- 31.07.2015 tarihleri arasında sigortalılığı dondurmak için başvuru yapılması da mümkündür. Başvurular, başvuru formu ile birlikte dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılabilecektir.

Soru: Borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranların sigortalılıklarını dondurmaları mümkün mü?

6552 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandıranlar da bu kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak bunun için borçlarını yapılandıranların dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatta yapılandırmanın iptal edilmesini ve sigortalılıklarının durdurulmasını talep edeceklerdir. Ancak, 6552 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarının tamamını ödeyenler sigortalılıklarını donduramayacaklardır.
Borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yararlananların da 30.04.2015 tarihi itibarıyla 12 aydan fazla borçlarının bulunması gerekmektedir. 12 aydan az borcu olanlar ise sigortalılığını donduramayacaktır. 12 aydan fazla borcu olan ve borçlarını yapılandıranlar başvuru yapmazlarsa sigortalılıkları dondurulmuş olmayacaktır.

Soru: Sigortalılığı dondurulanlar daha sonra dondurulan süre için ödeme yapabilecek mi?

30.04.2015 itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları dondurulanlar, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek dondurulan süre için borçlarını ödeyebileceklerdir.

DONDURULAN SÜRE ÖDENİP EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Soru: Sigortalılığı dondurulan biri dondurulan süre için ödeme yapmalı mı?
Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için de belli prim gün sayısını (örneğin 5400) doldurmak gerekmektedir. Bağ-Kur’dan emekli olmak isteyen biri süre doldurmak için sonradan dondurduğu süre nedeniyle ödeme yaparak emekli olabilir.

Soru: Sigortalılığı dondurulan birinin sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün mü?

Kendi primini ödeyen Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması şartı aranmaktadır. Sigortalılığın dondurulduğu süre için borç dikkate alınmayacağından sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak özellikle yüklü miktarda prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için önemli bir fırsat yaratılmıştır. Önemle vurgulayalım ki, borçlarını yapılandıranlar bu Kanundan yararlanmak isterlerse başvuruda bulunmalıdır.

(EKREM ÖNCÜ – HABERTÜRK)


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir