ziraat_bankasi

ziraat bankası 2015 hedefleri, Geride bıraktığımız seneyi gayet iyi sonuçlarla tamamlayan Ziraat Bankası, 2015 için de yeni hedefleri önüne dizdi. Yeni sene hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, geçtiğimiz gün bir finans sitesine önemli bilgiler verdi. 2014’te sektörün ortalamasının üzerinde bir başarı elde ettiklerini ve 2015 sonunda aktiflerini 300 milyar liraya ulaştırma hedefinde olduklarını dile getirirken yeni ülkelere girmek için çalışmalarının halen devam ettiğini ve yurt içinde de yeni şubelerin açılacağını ifade etti.

Yeni ülkelere girmek için hazırlanıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın “Yeni alanların yanı sıra yeni coğrafyalarda faaliyet göstermek için de çalışıyoruz” diyerek yurtdışı planları hakkında ilk sinyali verdi ve şöyle konuştu: “Kosova ve Karadağ’a giriyoruz. Bir diğer önem verdiğimiz coğrafya olması nedeniyle Çin’de temsilcilik düzeyinde faaliyet göstermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycan’da yeni bir bankacılık lisansı aldık. Mevcut iştirakimizdeki ortaklığımız da sürüyor. Kazakistan ve Azerbaycan o coğrafyada stratejik olarak bankacılık faaliyetlerimizi artırmayı planladığımız yerler. Almanya ve Bosna’da gidişatımız çok iyi.

Aydın’ın verdiği bilgiye göre yurt dışı planları da bununla bitmiyor. Aydın, “Malta veya Bahreyn’de bir off shore şube açmayı düşünüyoruz. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı iştiraklerimizin bilanço ve karlılığımıza katkılarının artırılması hedefimiz” sözleriyle stratejilerini anlattı.

Aydın ayrıca bankacılık sisteminde önemli bir yeri olan Ziraat Bankası bankacılık okulunu da marka haline getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Bir süre önce Fed’in Ziraat Bankası’nı New York şubesiyle ilgili uyardığını hatırlattığımızda ise Hüseyin Aydın, “Bankamızın New York şubemiz de dahil olmak üzere hiçbir biriminin yasal çerçeve dışında herhangi bir faaliyeti yok. Fed’in her yıl yaptığı olağan denetimleri sadece mevzuat güncellemeleri ve yazılım iyileştirmeleri konularında yapılması gereken çalışmaları kapsıyor. Zaten teknoloji yatırımı ve mevzuat güncellemeleri bizimde çalıştığımız bir konu. Ayrıca bazı basın organlarında çıkan haberlerin aksine, gerek süreçlerde ve gerekse teknoloji alanında New York şubemiz için yapılmakta olan çalışmalar denetimler sırasında görülmüş olup söz konusu raporda bu ilerlemelere de olumlu olarak yer verildi” açıklamasını yaptı.

Krediler ağırlıklı reel sektöre akacak

Hüseyin Aydın, 2014’ün banka açısından ise pozitif geçtiğini belirtti ve iş planını kredi ağırlıklı, krediler içinde de kurumsal krediler odaklı bir büyüme çerçevesine oturttuklarını anlattı. Aydın, “Biz sektörün hep üzerinde büyüyeceğiz” dedi ve ekledi: “Çünkü biz Ziraat Bankası’nın bilançosunu normalleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada da, kredilerde 2014’te yaklaşık yüzde28 artış oranı ile sektörden daha hızlı bir büyüme yaptık. Bireysel kredilerde görece daha yavaş ancak kurumsal kredilerde daha hızlı büyüdük. Bireysel kredilerin toplam kredi portföyü içindeki payı son 3 yıl içinde sektör normlarına yakınsayacak şekilde normalize oldu. Yüzde 45’lerden yüzde 30’lara geriledik. 2014’te bireysel kredilerin artışı yüzde 10 olurken Kurumsal kredilerin artışı yüzde 40’a yakın oldu. 2015 yılında da sektörde kredi büyüme beklentisi yüzde 16’larda iken Ziraat’te 2014 yılına benzer bir seviyede, yaklaşık yüzde 25’lik bir kredi artışı öngörüyoruz. Bu artışı da ağırlıklı olarak reel sektöre kullandırılan krediler ile yapmayı planlıyoruz. Bilanço içinde yüzde 50-50 olan bireysel- reel sektör kredi dengesi ise halihazırda yüzde 70’i reel sektör, yüzde 30’u bireysel taraf oldu. Bireysel bankacılık yönetim stratejimizi farklılaştırıyoruz. Emekli müşteri yoğun bir bankacılıktan herkesin bankası olma stratejisine yöneliyoruz” dedi.

Pasif tarafında da banka kaynak çeşitlemesini sürdürecek

Aydın, Ziraat’te kredi/mevduat oranının 2015 sonunda yüzde 90’ın üzerinde olacağına ancak sektör için öngörülen yüzde 120’lik seviyenin altında kalacağına da işaret etti.

Kredi mevduat oranı düşük olsa da kaynak yapısının çeşitlendirilmesi çalışmalarına devam edeceklerinin de altını çizen Aydın, “Borçlanma imkanları uygun oldukça; uluslararası para ve sermaye piyasalarından sendikasyon ve Eurobond ihracı ile borçlanmaya devam edeceğiz. Bunların dışında uluslararası kuruluş ve bankalardan kredi teminini sürdüreceğiz. Ziraat’te hiç post finansman yapılmıyordu. Şimdi sadece post finansman yoluyla elde ettiğimiz 7 milyar TL’lik kaynağımız var. Zaten 2011 Temmuz ayıyla 2014’ün aynı ayını bile karşılaştırsanız pasifin yapısını tamamen değiştirdiğimizi görürsünüz” diye konuştu.

Kitleleri yönetebilen çevikliğe kavuştu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Ziraat’te önemli bir sorun etkin olmayan bir kitlesel bankacılık yapılmakta olmasıydı. Aynı anda pek çok ödeme denk geliyor ve şubeler kaliteli hizmet veremez noktaya geliyor, miting alanı gibi oluyordu. Şimdi bunu finansal bir takvime oturttuk. Şubelerden tüm bankaya kadar, artık bu tür bir dinamik takvim ile operasyonel etkinliğimizi artırdık” dedi. Müşteri segmentasyonu ile saha yönetimini de daha uyumlu hale getirdiklerine ve Ziraat gibi kitle bankacılığını çok etkin yapmak zorunda olan bir banka için bunun önemine değinen Aydın, “Şubelerimizden alternatif dağıtım kanallarına taşınmış olan şube dışı işlem oranı yüzde 40’lardan yüzde 80’lere geldi. Müşteri yaşımızı da gençleştirmeye başladık. Bireysel bankacılık tarafında da; sadece üniversitede iken bursunu ve kredisini ardından da bir daha emekli maaşını aldığı bir banka konumundan bireylerin tüm yaşam döngüsünde onunla olan bir banka hüviyetine kavuşmak içinde çalışıyoruz” dedi.

Modüle göre krediye herkes alıştı

Ziraat Bankası’nın kredi verme süreçlerini diğer bankalarda olduğu gibi bir ‘ölçümleme’ sistemine oturttuklarını aktaran Hüseyin Aydın, “Modüle göre krediye, çiftçi de banka müfettişi de alıştı. Önce bazı şube yöneticilerimiz üzüldü ve dedi ki ‘benim önemim kalmadı’. Ama iş tutuşumuz bir sistematiğe oturdu. Biz bu durmu risk iştahının kurumsallaşmasının bir parçası olarak tarif ediyoruz” dedi. Modüle göre kredi verirken, aynı zamanda batık kredi portföyü satmadan takipteki kredi oranı 2 yıllık sürede yüzde 2.8’den yüzde 2.0’ye indi. Bu düşüşte kredi hacmindeki artışında etkisi var.

2 bin şubeli banka haline gelecek

Ziraat Bankası bir taraftan mevcut şubelerini yapılandırırken diğer taraftan da yeni şubeler açmaya devam etti. Banka bugün, 1.686 olan şube sayısını orta vadede 2.000’lere ulaştırmayı hedefl iyor. Aydın, “2014 yılında 53 şube açtık ve 2015 yılında 125 şube daha açmayı planlıyoruz. Biz şu anda 400’den fazla ilçede faaliyet gösteren tek bankayız. Türkiye’nin bütün ilçelerinde olacağız. Herkesin bankası olma hedefimizde; bunu önemli görüyoruz. Ülkenin en büyük 500 firması ile çalışırken aynı zamanda çiftçimizin, emeklimizin kısacası herkesin bankası oluyoruz. Şube açılışlarımız görece daha az şube sayısına sahip olduğumuz büyük şehirler ve özellikle de İstanbul ağırlıklı olacak. Teknoloji ve etkin operasyonel alt yapıyı kullanan, verimli butik şubeleri hedefl iyoruz. 3-5 kişinin çalışacağı mini şubelerimizde olacak. 2015 yılında yaklaşık 2.000 yeni personel alımı ile ilgili süreç devam ediyor. Mülakatlarına başlandı. Ocak ayından itibaren iş başı yapmaları planlanıyor” bilgisini de verdi. Ziraat’te ATM sayısı da 6 bini geçerken bu yıl 6.600 ATM sayısına ulaşılması hedefl eniyor.

Sübvansiyonsuz tarımda da rekabetçi banka olacak

Hedefleri doğrultusunda kredilerin aktif toplamı içerisindeki payını da yüzde 57 seviyesine yükselttiklerini ve 2015’te bu oranı yüzde 60’a çıkartmayı planladıklarını ifade eden Hüseyin Aydın, “Bilanço kredi ağırlıklı büyürken, menkul kıymet itfalarından daha az ya da hemen hemen itfayı karşılayacak düzeyde alım yapılması ile menkul kıymetlerin aktif içerisindeki payı azalıyor” ifadelerini kullandı. Aydın şöyle devam etti: “Tarımın finansmanının en büyük destekçisi olmaya devam ettik. Sübvansiyon dışında kalan tarım sanayine de kredi vermeye başladık dolayısıyla sübvansiyonsuz tarım kredilerimiz de artmaya başladı. Sübvansiyon dışı tarım kredilerinde rekabetçi olacağız. Tarımsal girdilerin finansmanına yönelik kredileri de Başak Kart’a yükleyeceğiz. 60 lirası nakit 40 lirasını gayri nakit kullanımlara ayıracağız. Üründen rafa kadar entegre bir tarımın ihtiyaç duyacağı finansal çözümleri hazırlamaya başladık. KOBİ bankacılığında sektörden farklı uygulamalar geliştirmeyi hedefl iyoruz.” Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın proje finansmanı cephesinde de büyük bankalardan biri olduğuna işaret ederek “Proje finansmanına ilk defa 2012’de başlandı. 3. Havalimanı ile ilk defa bir proje finansmanının liderliğini biz yapıyoruz. Proje finansmanının toplam krediler içindeki payı da yüzde 8-10’lara geldi. 2014’te solo bilançoda sektörün açık farkla lideri olmayı ve 2015 sonunda aktif büyüklüğümüzün yüzde 16 artışla yaklaşık 300 milyar TL’ye doğru gelmesini hedeflemekteyiz. Aktif içindeki kredi payımızı yüzde 60’lara çıkarmayı hedefl iyoruz. Öz kaynaklarımızı da güçlendirdik. Göreve gelip değişim projemizi başlatmadan önce öz kaynaklarımız rakiplerimizden 4-5 milyar TL aşağıda bulunmaktaydı ve 12’nin üzerinde bir kaldıraçla çalışan bir banka vardı. Şimdi 28 milyar TL’ye geldi öz kaynağımız ve 8 kaldıraçla çalışıyoruz. Öz kaynaklarla uyumlu bir bilanço büyüklüğü öncelikli bilanço yönetim stratejilerimiz arasında bulunmaktadır” değerlendirmesini de yaptı. Teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini ve ürünü tanıyan sistemden müşteriyi tanıyan sisteme geçiş yaptıklarını da aktaran Aydın, bunun da kendilerine çoklu satış yapabilme imkanı getireceğine işaret etti.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir