ziraat_sigorta

ziraat sigortada yeni hedefler, Sigorta sektörünün yeni ama önemli isimleri arasında bulunan Ziraat Sigorta, her geçen sene yerini daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ziraat Bankası’nın bir kuruluşu olması nedeniyle fazlasıyla güçlü bir tabana sahip olan Ziraat Sigorta, sadece dört sene önce kuruldu ve buna rağmen sektördeki en iyi 10 şirket arasında yer alıyor. Şirketleri hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, gelecek 4 yıl için özel bir plan hazırladıklarını dile getirirken, müşterinin ihtiyaçlarını ön planda tutan bir sisteme sahip olduklarını ve bunu daha da geliştireceklerini ifade etti.

Hedeflerimizi yakalayacağız

Eroğlu, bu yıla yönelik beklentileri için ise şunları söyledi: “Makro ekonomik gelişmelere bağlı olarak sektörümüz büyümesinin yavaşlayacağını tahmin ederek 2014 yılı büyüme hedefl erimizi muhafazaİlk 10 içinde daha da güçleneceğiz kar bir yaklaşımla belirledik. Nitekim yılın ilk beş ayında hayat dışı sigorta sektörü yüzde 9 oranında büyüme gösterdi. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 16 puanlık bir azalışa tekabül ediyor. Şirketimiz bu dönemde yüzde 25 büyüme oranı ile sektörün iki katından daha fazla bir büyüme gerçekleştirdi. Dolayısıyla 2014’te de şirketimizin olumlu performansı devam etmektedir. Bu trendi yıl sonuna kadar devam ettirerek hedefl erimizi yakalayacağımızı tahmin ediyorum.”

Önümüzdeki 4 yılı kapsayan yeni bir iş planımız var

Faaliyete geçtiğimiz tarihten bugüne dört yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Mehmet Akif Eroğlu, bu dönemi birinci faz olarak adlandırdıklarının altını çizerek, “Bu dönemde; daha ziyade kuruluş ve organizasyon süreçlerini tamamladık. Başlangıç hedefimiz, ilk etapta Banka potansiyelini değerlendirmekti. Nitekim sektörün toplam üretiminin %69’unu özel acentenin ürettiği bir ortamda sadece banka üretimi ile ilk on şirket arasına girdiğimizi dikkate aldığımızda birinci faz hedefl erine ulaştığımızı söyleyebilirim. 2014’ten itibaren ise önümüzdeki 4 yılı kapsayan yeni bir iş planımız var. Bu dönemde ise bankamızın farklılaşan vizyon, düşünce yapısı ve iş modeline paralel olarak gerçekleştirilen yapısal dönüşüme uygun, müşteri odaklı bir yapıyı hedef alan, merkezine müşteriyi, onun ihtiyaçlarını koyan dönüşüm çalışmalarımızı tamamlamayı, daha verimli bir şirket olmayı ve daha kaliteli bir hizmet vermek adına tüm süreçlerimizi gözden geçirip, teknolojiye ve en değerli varlığımız insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapmayı planladık” diye konuştu.

Eroğlu, genç bir şirket olarak öncelikli hedeflerini ise şu şekilde anlattı: “Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi, teknolojik altyapıya önem veren, karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir şirket olarak ülkemize, Ziraat Finans Grubuna ve tüm paydaşlara değer katan bir şirket olmak öncelikli hedefimiz. Öte yandan yine bu dönemde ilk on şirket içindeki yerimizi daha kalıcı hale getirmek için üretimde çeşitlilik ve derinlik sağlayacak stratejilerimizi uygulamaya almaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bununla beraber alternatif dağıtım kanallarında var olmak için de çalışıyoruz.”

Sektörün karsızlık problemine yönelik görüşlerini sorduğumuz Eroğlu, yıllardan beri süregelen zararlı sonuçların şirketlerin mali bünyelerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkiler neticesinde sektör 2012 yılının ikinci yarısından itibaren underwriting politikalarında radikal değişimlere gittiğini hatırlatarak, “Sigorta tekniğine uygun risk ve fiyatlama politikaları ile zarar üreten bazı rizikoların teminat dışı bırakıldığı ve fiyat artışlarının yaşandığı görülmüştür. Bu durum sigortalı tarafında risklerin iyileştirilmesi ve koruma tedbirlerinin alınmasına da sebep olmuştur. Dolayısıyla risk seçimi, doğru fiyatlama ve hasar frekans azalışı zarar eden sektör bilançolarının pozitife dönüşüne sebep olmuştur. Ancak amiral branş olan motor branşındaki yapısal sorunlar çözülmez ve 2013 yılında yangın ve kasko branşlarında görülen olumlu gelişmeler devamlılık göstermez ise karlılıktaki toparlanma uzun ömürlü olmaz ve orta vadede konsolidasyon kaçınılmaz hale gelir. Zira sektörümüzün teknik karlılık göstergeleri sürdürülebilir bir duruma işaret etmemektedir” dedi.

Yapısal sorunlar çözülürse sektör hedeflerine ulaşır

Sektöre yönelik öngörülerini paylaşan Mehmet Akif Eroğlu, geçmişe bakıldığında Türkiye sigorta sektörünün kriz zamanları haricinde GSMH büyümesinin katları şeklinde büyüme gösterdiğini belirterek, ekonomik büyümenin kesintiye uğramaksızın devamı halinde bu trendin devam edeceği beklentisinde olduğunu söyledi. “Yine de ülkemizde sigorta bilincinin hedefl ediğimiz gelişmiş ülkeler düzeyinde olmadığını düşünüyorum” diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün yapısal sorunlarının çözümlenmesi, sigorta bilincinin yerleşmesi ile Türkiye Sigorta Birliği’nin yaptırdığı 10 yıllık projeksiyonu içeren 2023 raporunda yer alan hedefl erin gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu suretle, Türk sigortacılık sektörü daha önceki yıllarda gerçekleştiremediği karlılığı ve dengeli büyümeyi gelecek dönemde arzu edilen seviyeye çıkararak en temel işlevi olan teminat verme fonksiyonunun yanında katma değer oluşturan, istihdamı arttıran ve en önemlisi ekonomimizin ihtiyacı olan fon toplama fonksiyonunu sağlayan bir yapıya kavuşabilecektir.”

Eroğlu’ndan satır başları

•Hakim ortağımız Ziraat Bankası’nın sigorta potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve bu noktada daha alınacak çok yolun olduğunu düşünmekteyiz.
•İnorganik bir büyüme düşünmüyoruz, mevcut imkanlarımız ve yürüttüğümüz çalışmalarla organik büyümemizi devam ettireceğimize inanıyoruz.
•Son yıllarda küresel daralmanın etkisi ile yabancı yatırımcı ilgisi azalmış gözükse de özellikle ekonomimizdeki dinamik yapı ve ülkemizin demografik yapısının barındırdığı potansiyel nedeniyle bu ilginin devam edeceğini bekliyoruz.
•Özellikle trafik branşında bedeni hasarlar ve tazmin yöntemleri ile ilgili taslak düzenlemelerin realize olması durumunda şirketler olumlu yönde etkilenecektir. •Ziraat Sigorta olarak birinci önceliğimiz Ziraat Bankasının potansiyelinin azami ölçüde değerlendirmek bu nedenle bugün itibarıyla gündemimizde özel acente bulunmuyor.
•Ziraat Finans Grubunda yaşanan Değişim- Dönüşüm projesi çerçevesinde Ziraat Sigorta olarak, pazar ve müşteri odaklı bir yapılanmaya geçerken, sürdürülebilir kârlılık ile verimliliği ön plana aldık. •Kurulduğumuzda bankamız kaynaklı sigorta üretiminin sektördeki payı % 0.87 iken, bugün bu oran %3,64 seviyesine ulaşmıştır.
•Aylık 10 TL gibi bir fiyatla 10 yıllık garanti sağlayan ferdi kaza ve yıllık sadece 59 TL’ye hanelere teminat sağlayan paket ürünlerimizden geçen yıl yaklaşık 680.000 poliçe sattık.
•Banka sigortacılığı, sigorta sektörünün tanıtılması ve yeni müşteri kazanılmasında önemli bir katkı sağlıyor.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir