banka_

banka istihdam oranları 2014, Uzun süredir fazlasıyla hareketli olan ülkemizdeki bankacılık sektörü hakkında yeni bilgiler elimize ulaşmaya devam ediyor. Şimdi de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından bankalardaki istihdam oranları açıklandı. Gelen bilgilere bakılırsa yeni dönemde istihdam sayısı artmış ve bunla birlikte bayan bankacı sayısı da erkekleri geride bırakmış. Sektörde 3 tanesi kamuya ait, 11 tanesi özel ve 18 tane de yabancı sermayeli banka faaliyet göstermekteyken ülkemizdeki banka şubesi sayısı geride bıraktığımız senenin aynı dönemine kıyasla 581 arttı.

Personel ve Şube Sayısı

Nisan-Haziran 2014 döneminde şube sayısı 2013 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 34 adet, özel sermayeli mevduat bankalarında 56 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 25 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 1 adet artmıştır.

Personel ve Şube Sayısında Bir Önceki Döneme Göre Değişme

Nisan-Haziran 2014 dönemi itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 336 olmuştur. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.144, özel sermayeli mevduat bankalarında 490, yabancı sermayeli bankalarda ise 126’dır.

İstihdam son bir yılda 6.680 kişi artmıştır.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.680 kişi (yüzde 3,5 oranında), Aralık 2013 yılsonu rakamlarına göre 1.429 kişi (yüzde 0,7 oranında) artarak 198.894 olmuştur. 2013 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 927 kişi, Fon bankasında 2 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 147 kişi azalırken, özel sermayeli mevduat bankalarında 2.409 kişi, ve kalkınma ve yatırım bankalarında 96 kişi artmıştır.

Çalışanların yaklaşık yüzde 82’si yüksek öğrenim mezunudur.

Nisan-Haziran 2014 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 27’si kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 48’i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 22’si yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.865’dir. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 17.846, özel sermayeli bankalarda 8.707 ve yabancı sermayeli bankalarda 2.445’dir.

Nisan-Haziran 2014 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1’i ilköğretim, yüzde 17’si orta öğretim, yüzde 76’sı yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6’sı ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 85’ini yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 84, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 70, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 81 şeklindedir.

Kadın çalışan sayısı erkekleri geçmiştir.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51’dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, Fon bankasında yüzde 36, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 34 düzeyindedir. “


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir