bddk

bddkdan rehber, Bankaların yeni dönem çerçevesinde sermaye planlama ve likidite planlamada kullanacak olduğu stres testleri hakkında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’ndan (BDDK) bir rehber geldi. Hem tüketicilere hem de bankalara yarayacak olan bu rehberle birlikte kafadaki soru işaretlerine alınan cevap daha açık olacaktır.

BDDK, bankaların sermaye ve likidite planlamasında kullanacakları stres testi hakkında rehberle ilgili yaptığı açıklamada, 22 Nisan 2014 tarihli basın açıklamalarında Basel Komitesi üyesi olan Türkiye’nin Basel standartlarına uyum çalışmalarının Kurum tarafından yürütüldüğünün ifade edildiği ve bu kapsamda Bankaların İç Sistemler ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik Taslağı, BDDK Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı, İSEDES Raporu Hakkında Rehber Taslağı ve Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamalarında Kullanacakları Stres Testleri Hakkında Rehber Taslağı hazırlanarak kamuoyunun görüşüne açıldığı anımsatıldı.

Söz konusu taslaklara gelen görüşler dikkate alınarak nihai halleri verildikten sonra bunlardan ilk ikisinin 11 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete’de, sonraki ikisinin ise 17 Temmuz 2014 tarihli BDDK kararını müteakip Kurum’un internet sitesinin mevzuat bölümünde yayımlandığının ifade edildiği açıklamada, bunlardan sonuncusu olan “Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamalarında Kullanacakları Stres Testleri Hakkında Rehber” Kurulun 5964 sayılı kararıyla nihai şeklini alarak Kurumun internet sitesinin mevzuat bölümünde yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2007 yılında başlayan küresel finansal krizi takip eden dönemde uluslararası düzenleyici kuruluşlar tarafından geleneksel risk ölçüm yöntemlerinin geçmişe dönük tarihsel veriye dayalı olmasının, özellikle uzun istikrar dönemlerinde, banka yönetimlerini ve ulusal denetim otoritelerini körleştirici etkide bulunduğu sonucuna ulaşıldığı ve bankaların risk yönetim sistemlerinde geleceğe yönelik bir bakış açısıyla senaryolara dayalı stres testi ve simülasyon analizlerinin ağırlığının artırılması gerektiğine yönelik bir eğilim ortaya çıktığı ifade edildi.

Uluslararası gelişmelerle paralel olarak önümüzdeki dönemde stres testlerinin Kurumun denetim ve gözetim yapısı içindeki yeri ve öneminin artmasının planlandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede atılacak adımlardan ilkini Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamalarında Kullanacakları Stres Testleri Hakkında Rehber oluşturmuştur. Rehberle birlikte yeni dönemde Türk bankacılık sektöründeki tüm bankaların, stratejik plan ve bütçelerini üç yıllık öngörü süresi için ve senaryo analizine dayalı stres testlerini kullanarak hazırlamaları, stres testlerinde kendi içsel risk değerlendirmeleri çerçevesinde oluşturacakları senaryoların yanında Kurum tarafından belirlenecek senaryoları da kullanmaları, risk iştahlarını ve risk limitlerini stres testi sonuçlarına göre belirlemeleri, Kurumun belirleyeceği ve kendilerinin oluşturacağı senaryolar çerçevesinde yapılacak stres testlerinin sonucunda gelecekte olması ihtimal dahilindeki olumsuz koşullar için bugünden sermaye bulundurmaları da dahil olmak üzere birçok yeni uygulamayı hayata geçirmesi beklenmektedir.”


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir