bannka

bankanın bildirmesi gereken bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), artık sahip olduğu yeni yetkilerle birlikte bankalardan dilediği müşteri bilgilerini alabilecek. Bu yeni yetkilerle birlikte kayıt dışı bir işlem yapılmasının önüne geçilmek amaçlanırken bu konu hakkında detaylı bir tebliğ de yayımlandı. Bankalardan, sadece* sigortalıkla ilgili işlemlerin tüm bilgilerini alabilecek olan SGK, emeklilerin haklarını da korumak için bazı yetkileri almış durumda.

SGK’ya kim, hangi bilgiyi verecek?

ADALET BAKANLIĞI: Emekliler ile maaş ödenen kanuni temsilcilerine yönelik mahkemelerce kayyum ve vasi atamaları bildirilecek.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI: Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ni yetkilendirilen SGK personelinin erişimine açacak. Sosyal hizmet kuruluşlarında ders saati ücreti karşılığı eğitim verenlere ilişkin bilgiler, özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin bilgileri verilecek.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Çalışanlara yönelik bilgiler verilecek.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI: Yabancı çalışanlar, işsizlik ödeneği alanlar, özel istihdam bürolarınca işe yerleştirilenlere ilişkin bilgi verecek.

EKONOMİ BAKANLIĞI: Serbest bölgelerde faaliyetteki işyerlerinin çalışan ve işveren bilgilerini SGK’ya verecek.

TARIM BAKANLIĞI: Destek programlarından yararlanmak için başvuran ve çiftçi belgesi alanların bilgileri SGK’ya verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi verileri de paylaşılacak.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI: MERSİS başta olmak üzere kayıt ve sicil veri tabanlarına SGK’nın yetkilendirdiği kişilerin erişim sağlanması zorunlu kılındı. Türkiye’ye giriş çıkış yapan ticari araçlara yönelik bilgi de paylaşılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Silah ruhsatı v.b çeşitli konularda derlediği veriler ile istenilmesi ve gerekçe sunulması halinde kişilerin yurt dışı giriş-çıkış bilgileri SGK’ya sunulacak.

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİ: İşyeri ruhsatları, zabıta denetim tutanakları, şehirler arası ve şehir içi otobüs terminallerindeki bilgiler, işletilen servis ve diğer taşıtlara ilişkin bilgiler, su abonelikleri bilgileri verilecek.

EMNİYET VE JANDARMA: Zorunlu kimlik bildirimi uygulamaları kapsamındaki bilgiler, SGK’ya borçlu olanların taşıtlarına ilişkin bilgiler, trafik denetimleri bilgileri, trafik tescil işlemi bilgileri, nüfus paylaşım sistemindeki adresler bildirilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Bakanlık bünyesinde ruhsatlandırma ve rehberlik vb. lisansa bağlı hizmetlere ilişkin bilgileri paylaşacak.

MALİYE BAKANLIĞI: Muhtasar beyanname ile verilen çalışan ücreti kodlu bilgileri, Ba-Bs bildirimlerini, mükellef bildirimlerini, elektrik ve doğalgaz abonelikleriyle oluşturulan Gelir İdaresi bilgi altyapısındaki bilgileri, kurumdan aylık alanların yeniden çalışmaya başlaması halinde bu bilgileri, VEDOP veri ağını erişime açacak. Ayrıca, teşvik için başvuranların bilgilerini de paylaşacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Öğrenci yurtları, özel okullar gibi yerlere ilişkin işyeri ve çalışan bilgilerini paylaşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI: Kendi bünyesinde izne ve ruhsata tabi açılan işyeri ve çalışan kişilere yönelik bilgi altyapısını paylaşacak. Tebliğle ayrıca spor federasyonları, banka sandıkları, Basın İlan Kurumu, TESK, TÜRSAB, TPE, YÖK gibi kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilerini paylaşması zorunlu kılındı. Bilgiler SGK’ya bir ay içinde esas olarak sayısal ortamda gönderilecek. Mümkün olmadığı durumda basılı verilebilecek. Bilgi verilmemesi halinde de ceza kesilecek.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir