aktifbank

Aktif Yatırım Bankası’nın BDDK’dan istemiş olduğu hizmet ve danışmanlık izni sonunda verildi. Bir süre önce yapılan bu başvuru için açıklama bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yanıtlandı. Resmi olarak BBDK tarafından yapılan açıklamada söz konusu bankanın gerekli izinleri almaması için hiçbir nedenin bulunmadığı belirtilirken kanunun dördüncü maddesi gereğince Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ye kıymetli tasların alımı, satımı ve emanet alma işleri konusunda izin verildiği ve yapılacak olan her işlemden bankanın sorumlu olduğu ifade edildi.

Bu da demek oluyor ki Aktif Yatırım Bankası’nı artık daha fazla göreceğiz. Kampanyalarına televizyonlarda ve cadde panolarında pek fazla yer vermeyen banka kişisel kullanıcılar tarafından pek de fazla tercih edilmese de şirketler tarafından en çok tercih edilen, birlikte çalışılan bankalar arasında yer almakta. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanmış olan açıklamanın tamamını sizlere sunalım. İşte BDDK’nın Aktif Bank’a özel yaptığı açıklama:

“Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından pay sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka ana ortağının doğrudan veya dolaylı paya sahip olduğu ortaklıklara, yurtiçi ve yurtdısında kurulu banka, finansal kuruluslar, tüzel kisilikler ve hızlı para transferi yapan sirketlere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca;
a) Vergi ve hukuk konularında müsavirlik/danısmanlık hizmeti ile muhasebe, bütçe, proje yönetimi konularında destek/danısmanlık hizmeti verilmesi,
b) Ağ altyapısı, network servisleri, teknolojik altyapı, yazılım, donanım, bilgi teknolojileri, saha destek ve entegrasyonuna iliskin destek/danısmanlık hizmeti sunulması,
c) Arsivleme, bordro hizmetleri, ise alım, performans yönetimi, idari ve operasyonel islemler, muhaberat ve kurumsal iletisim, doküman yönetim sistemi, organizasyon ve süreç yönetimi faaliyetleri, proje yönetimi, satın alma, demirbas satısı ve eğitim ile ilgili destek/danısmanlık hizmeti sağlanması,
d) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, suistimali önleme ve mevzuata uyum hususunda destek/danısmanlık hizmeti verilmesi,
e) Kart, pos, sanalpos, ATM, kiosk vb. ödeme sistemleri faaliyetleriyle ilgili olarak operasyon, pazarlama, ürün gelistirme ve çağrı merkezi alanlarında destek/danısmanlık hizmeti sağlanması,
f) Türkiye’de ve yurt dısında yerlesik kisilere kullandırılacak kredilere yönelik teminat kontrolü ve borçludan teslim alınması, raporlanması, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, tahsili gecikmis alacakların takibi ve kredinin tüm operasyonel islemleri ile ilgili destek/danısmalık hizmeti sunulması,
g) Türkiye’de ve yurt dısında yerlesik firmaların ithalat ve ihracat islemlerinin hazırlanması ile kontrolü/incelenmesi, sistem bilgi girisi, müsterilere ve ilgili banka ve finans kuruluslarına bildirimi, bu islemlere ait vesaik ve poliçelerin incelenmesi/kontrolü ile gönderimi, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel islemlere ait destek/danısmanlık hizmeti sağlanması,
h) Garanti mektuplarının düzenlenmesi, kontrolü/incelenmesi, sistem bilgi girisi, muhataplara bildirimi, muhatapların taleplerine aracılık, belgelerin kontrol ve ülkemiz ve uluslararası yeknesak kural ve yasal düzenlemelerine uygunluğu, muhafaza edilmesi, ödemelerin takibi, ödemelere aracılık edilmesi, raporlanması ve tüm operasyonel islemlerine ait destek/danısmanlık hizmeti verilmesi,
i) Uluslararası transfer islemlerinin sistem girisi, belgelerin incelenmesi, islemlerle ilgili muhabirleri ile arastırma ve yazısmaların yapılması, mutabakatı ve tüm operasyonel islemlerine ait destek/danısmanlık hizmeti sunulması,
j) Ticaret finansmanı, kurumsal finansman, sirket satın alım ve birlesmeleri, proje finansmanı, risk sermayesi konularında destek ve hukuki danısmanlık hizmeti sağlanması,
k) Her türlü borçlanma araçları ve menkul kıymetler gibi sermaye piyasası araçlarının ve para piyasası ürünlerinin ihracı, kaydedilmesi, alım-satımı, saklanmasına iliskin destek/danısmanlık hizmeti verilmesi,
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Bankanın kıymetli tasların alımı, satımı ve bunların emanete alınması islemleri konularında faaliyette bulunmasına, Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, izin verilmesine karar verilmistir.”


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir