F

Kurumların yaptığı halka arzla birlikte dağıtmış oldukları, başka yollarla da satın alınmış olan hisse senetleri vardır. Eğer siz de bir mal sahibi olmak istiyor, bir şirketten hisse almak istiyorsanız size de hisse senedi verilecektir. Peki hisse senedi nedir? Hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına verilmekte olan ve ortakların şirket üzerindeki paylarını resmi olarak belgeleyen evraklardır. Üç tip şirket hisse senedi verme hakkına sahiptir: anonim şirketler, sermayesi pay pay bölünmüş olan komandit şirketler ve özel kanunlarla birlikte kurulmuş olan kurumlar.

Hisse senetleri de kendi arasında üçe ayrılır. Primli ve primsiz hisse senetleri, bedelli ve bedelsiz hisse senetlerii, kurucu ve intifa hisse senetleri olarak kendi içinde üçe ayrılan hisse senetleri resmi belgeler oldukları için çok iyi saklanmalı, korunmalı ve başına bir şey gelmemelidir. Kanunlarla birlikte hisse senedi üzerinde kesinlikle yer alması gereken şeyler vardır; bunların listesini aşağıda sizlere sunduk.

Hisse Senedi Üzerinde Kanunen Bulunması Gerekenler

– Şirket unvanı ve yetkili imzalar
– Esas sermaye miktarı
– Şirketin tescil tarihi
– Senet türü
– Senedin nominal değeri
Zorunlu olan bu şartların dışında ihtiyari (isteğe bağlı) olarak aşağıdaki hususlar da yer alabilir:
– Senet çıkış tarihi
– Şirket sözleşmesinin önemli maddeleri
– Pay (sermayenin bölünmüş parçaları) adedi
– Kuruluşu onaylayan mahkeme kararının tarih ve numarası
– Senetlerin seri ve sıra numarası


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir