esnaf

bakanlıktan esnafa kredi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uzun zamandır beklenen kararı verdi ve artık esnafların daha kolay bir kredi almasını sağlayan anlaşmanın altına imzayı attı. Artık esnaflar 50 bin liraya kadar krediyi 48 ay vadeli ve 12 ay geri ödemesiz şekilde alabilecek. Bu kredi kampanyası yeni iş kuracak, işini geliştirecek ya da maddi sıkıntı içinde olan esnaflar için geçerliyken (yani neredeyse her esnaf için) bu kampanyanın esnafların Ar-Ge’ye daha fazla önem vermesi için yapıldığı düşünülüyor.

MASRAFLARI BAKANLIKTAN

Düzenlemeye göre kredi faiz desteği iş kurma, işyeri geliştirmeyle mali durumu bozuk olan esnaf ve sanatkarın desteklenmesi gibi alanlarda verilecek. Kredi faiz desteği bakanlığın bütçe imkanları dahilinde yönetmelik, yönerge ve protokol hükümleri çerçevesinde olacak. Söz konusu destek anapara riski bankaya ait olmak kaydıyla kredilerin faiz/kâr payı masrafları bakanlık tarafından, vergi ve dosya masrafı gibi giderlerin esnaf tarafından karşılanmasıyla yürütülecek.

YÜKÜMLÜLÜKLERE BAKILACAK

Kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 ayı, geri ödemesiz dönemi 12 ayı, kredi üst limiti esnaf ve sanatkar başına 50 bin lirayı geçemeyecek. Faiz desteği programlarına ilişkin esaslar yönergeyle belirlenecek. Esnaf ve sanatkarın faiz desteği programı şartlarını taşımadığı veya taahhütname yükümlülüklerine uymadığı tespit edilirse bakanlık veya işbirliği yapılan kuruluş kredi faiz desteğini iptal edebilecek. Bu durumda bakanlığın kredi faiz alacağı yasal faiziyle birlikte hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ilgili esnaftan tahsil edilecek.

Kayıtlı esnaf yararlanacak

Kullandırılacak kredilerde teminat gerekmesi halinde faydalanan esnaf, bireysel teminat sunabilecek. Bunun dışında kefalet kuruluşları aracılığıyla gerekli teminatı sağlayabilecek. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı kişiler, belirlenen şartları taşımaları halinde kredi faiz desteğinden yararlanabilecek. Kredilerin anapara ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olacak. Banka, kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon gibi adlar altında bakanlıktan veya protokolle işbirliği yapılan kuruluştan hiçbir talepte bulunamayacak.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir