Yeni bir iş istiyorsak kurs alarak bir çok meslek edinebilirsiniz. Son dönemlerde yeni meslekler ilgili eğitimler ve sertifikalar verilmektedir. Yaş kısıtlaması yoktur. En az ilkokul diplomasına sahip herkes bu eğitimlerden faydalanabilir.

Setifikalı eğitim alabileceğiniz meslekler:

Diş Hekimi Asistanlığı

Diş hekimi asistanı, diş hekimine operasyonlar dahil olmak üzere tüm tedavi sürecinde yardımcı olan kişidir.

Eczane Yardımcılığı

Eczacı Asistanı ya da eczane yardımcı personeli pozisyonu son yıllarda önemi anlaşılan, algısı ve konumu yerleşmiş sağlık sektöründe nitelikli personel arayışı bulunan bir meslektir. Eczacı yardımcı personeli bir nevi eczacının asistanıdır.

Hasta Kabul Sekreterliği

Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistikî verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen Sağlık personelidir.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı’ pozisyonu için alanında tam profesyonel, gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor.

Sertifikalı Eğitimler 3 Kurs 730 TL!