Yeni Dönem Kurs Ve Meslek

Yeni bir iş istiyorsak kurs alarak bir çok meslek edinebilirsiniz. Son dönemlerde yeni meslekler ilgili eğitimler ve sertifikalar verilmektedir. Yaş kısıtlaması yoktur. En az ilkokul diplomasına sahip herkes bu eğitimlerden faydalanabilir.

Setifikalı eğitim alabileceğiniz meslekler:
Meslek Edinip İş Sahibi Olun

Diş Hekimi Asistanlığı

Diş hekimi asistanı, diş hekimine operasyonlar dahil olmak üzere tüm tedavi sürecinde yardımcı olan kişidir. Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ya da özel hastane, klinikler ya da muayenehaneler gibi farklı kurumlarda çalışabilir.

Eczane Yardımcılığı

Eczacı Asistanı ya da eczane yardımcı personeli pozisyonu son Hublot Replica Watches yıllarda önemi anlaşılan, algısı ve konumu yerleşmiş sağlık sektöründe nitelikli personel arayışı bulunan bir meslektir. Eczacı yardımcı personeli bir nevi eczacının asistanıdır. Eczacının gözetiminde iş süreçlerini yerine getirir. Eczacı Asistanı olarak adlandırabileceğimiz pozisyondur

 

Hasta Kabul Sekreterliği

Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistikî verileri derleyen, bilimsel Panerai Replica metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen Sağlık personelidir

 

Hasta Ve Yaşlı Bakımı

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım işlemlerinin yapılması, temizlik işlemlerin yerine getirebilmesi, hastamızın ya da yaşlımızın tek başına yapamayacağı zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaçlanmıştır.

 

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Firma sahipleri, ‘yönetici asistanlığı’ pozisyonu için alanında tam profesyonel, Breitling Replica gerekli bilgiyle donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duyuyor ve arayışlarını bu kriterler üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir

 

Çocuk Bakım Elemanı

Sertifika sahibi bireyler aşağıda verilen alanlar başta olmak üzere mesleki yeterliliklerine göre benzer alanlarda da çalışabilmektedirler.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Cartier Replica eğitim sektöründe öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetim ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında, çalışabilirler.

Sertifikalı Eğitimler 3 Kurs 730 TL!